fbpx

Patrimoniu

În conformitate cu art. 9 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ateneului Național din Iași, „Obiectivele principale sunt afirmarea identității culturale naționale și a identităților culturale ale minorităților naționale prin artele spectacolului, promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone, educarea și creșterea accesului publicului la spectacole, precum și susținerea inițiativelor publice și încurajarea celor private, în vederea diversificării și dezvoltării artelor spectacolului.”

Sub cupola Ateneului Național din Iași sunt reunite domenii precum: teatru (trupa instituției, trupe independente cu care colaborăm), cinematografie (Cinema Ateneu care funcționează în cadrul instituției-primul cinematograf de stat redeschis după 1989 și membru al rețelei Europa Cinemas), muzică (Corul Marii Uniri, Corul de Copii al Municipiului Iași, Ansamblul Doina Moldovei, Orchestra de Tineret Iași), arte vizuale (6 spații expoziționale: Galeria Regală, Mica Galerie de Artă, Sala Galerii, Galeria Veche, Mica Pinacotecă din Jassy, Salonul Marilor Români), activități muzeale (Muzeul Ateneului), educație și recreere (cursuri, ateliere etc.), dar și activități de restaurare și valorificare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare.

În ceea ce privește patrimoniul cultural imobil avut în administrare de Ateneul Național din Iași, acesta cuprinde:
–           4 cinematografe de stat dintre care 3 situate în „Centrul Istoric și Curtea Domnească – cod LMI IS-I-s-A-03504” – preluate în 2017. În 2019 Cinematograful Victoria (actuala Sala Unirii) a fost reintrodus în circuitul cultural;
–           1 monument istoric de valoare locală – Casa Buicliu- cod LMI IS-II-M-B-03977. În acest sens a fost realizat proiectul la faza DALI, în vederea „Restaurării și revitalizării monumentului istoric cu scopul înființării unui Muzeu al Copiilor”;
–           un imobil situat pe strada Cuza Vodă, de asemenea, inclus în Centrul istoric al Iașului – cod LMI IS-I-s-A-03504). Acest imobil se află în stadiul de modernizare, în vederea realizării unei „Case a actorilor”, inițiativă menită să sprijine tinerii artiști care activează în Iași.

Pentru Ateneul Național din Iași patrimoniul cultural imobil constituie cea mai valoroasă componentă a patrimoniului cultural, atât în ceea ce priveşte valoarea materială directă, cât şi în raport cu posibilităţile de inserţie a unor componente extra-culturale.

În anul 2020, Ateneul Național din Iași a reușit să contureze o serie de propuneri pentru reabilitarea clădirilor pe care le deține în administrare, dar și finalizarea, la stadiul de proiect, a altora. Astfel, de la elaborarea și depunerea documentației pentru obținerea avizului de securitate la incendiu pentru Sala Unirii, la proiectul de restaurare și revitalizare a Casei Bogonos/Buicliu, faza D.A.L.I. (documentația de avizare a lucrărilor de intervenție), proiect avizat favorabil de Comisia Zonală a Monumentelor Istorice Iași, eforturile pe care echipa Ateneului Național din Iași le întreprinde în direcția conservării, protejării și promovării patrimoniului cultural local continuă, prin toate demersurile administrative și financiare care se impun.